در كمیسیون كشاورزی؛

طرح نجات و احیاء دریاچه‌ها و تالاب‌های كشور بررسی می‌شود

مجلس

رأی‌گیری نهایی لایحه تصویب پروتكل (تشریفات) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشكی الحاقی به كنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر انجام می‌شود

طرح نجات و احیاء دریاچه‌ها و تالاب‌های كشور در كمیسیون كشاورزی بررسی می‌شود. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی طرح نجات و احیاء دریاچه‌ها و تالاب‌های كشور در جلسه آتی كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه می‌یابد.

همچنین، رأی‌گیری نهایی لایحه تصویب پروتكل (تشریفات) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشكی الحاقی به كنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر انجام می‌شود و گزارش مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر ارائه می‌شود.

کد N270954