در هفته آینده صورت می‌گیرد؛

ارائه گزارش وزیر علوم در مورد وضعیت بورسیه دانشجویان به کمیسیون آموزش

مجلس

روز دوشنبه نیز كارگروه‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشكی تشکیل جلسه خواهند داد.

گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد وضعیت بورسیه دانشجویان در جلسه هفته آینده کمیسیون آموزش ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین، گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد وضعیت بورسیه دانشجویان در جلسه هفته آینده کمیسیون آموزش ارائه می‌شود.

روز دوشنبه نیز كارگروه‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشكی تشکیل جلسه خواهند داد.

کد N270953