در کمیسیون اقتصادی؛

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بررسی می‌شود

مجلس

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه آتی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ّبه گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد N270892