در هفته آتی صورت می‌گیرد؛

ادامه بررسی طرح حمایت از مالكیت صنعتی در كمیسیون صنایع و معادن

مجلس

انجمن تولیدكنندگان نسوز كشور در خصوص مشكلات و برنامه‌های این انجمن گزارش خود را به این کمیسیون ارائه می‌دهند.

بررسی طرح حمایت از مالكیت صنعتی در جلسه آتی كمیسیون صنایع و معادن ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی طرح حمایت از مالكیت صنعتی(ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری) در جلسه آتی كمیسیون صنایع و معادن ادامه می‌یابد.

همچنین، انجمن تولیدكنندگان نسوز كشور در خصوص مشكلات و برنامه‌های این انجمن گزارش خود را به این کمیسیون ارائه می‌دهند.

کد N270886