در کمیسیون انرژی انجام می‌شود؛

بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

مجلس

طرح یك‌شوری اصلاح ماده (132) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حضور كارشناسان محترم وزارتخانه‌های نفت، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی در جلسه آینده کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح یك‌شوری محاسبات عمومی با حضور كارشناسان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین طرح یك‌شوری اصلاح ماده (132) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حضور كارشناسان وزارتخانه‌های نفت، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی از دیگر دستورکارهای کمیسیون انرژی در هفته آینده است.

کد N270885