در هفته آینده صورت می‌پذیرد؛

بازدید اعضای كمیسیون عمران از پروژه‌های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری

مجلس

اعضای كمیسیون عمران از پروژه‌های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری مرتبط با حوزه فعالیت این كمیسیون هفته آینده بازدید خواهند کرد.

اعضای كمیسیون عمران از پروژه‌های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری هفته آینده بازدید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای كمیسیون عمران از پروژه‌های عمرانی استان چهارمحال و بختیاری مرتبط با حوزه فعالیت این كمیسیون هفته آینده بازدید خواهند کرد.

کد N270876