واکنش آمریکا به انتقادهای معارضان سوری از سیاستهای واشنگتن

سوریه

نیویورک - ایرنا - سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ، انتقاد رهبران شورشیان سوریه از ˈکاخ سفیدˈ را رد کرد و گفت: اینکه گفته شود، آمریکا حامی موثری برای آنها نبوده، ˈنادرستˈ است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، ˈجن ساکیˈ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست رسانه ای روزانه خود به خبرنگاران گفت که آمریکا به حمایت از ˈمخالفان میانه روˈ سوری متعهد است.

وی افزود: هیچ کشوری به اندازه آمریکا به مخالفان میانه رو سوری کمک نکرده است.

ساکی در عین حال اذعان کرد که درباره این کمک ها و چگونگی ارسال آنها، اختلاف نظر وجود داشته است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سفر ˈاحمد الجرباˈ رهبر گروه ائتلاف مخالفان سوریه به واشنگتن اشاره کرد و گفت: الجربا با وزیر خارجه و رییس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.

الجربا با هدف جذب حمایتهای تسلیحاتی آمریکا از مخالفان و گروه موسوم به ارتش آزاد، به آمریکا سفر کرده است.

وی دیروز با روسای کمیته روابط خارجی و کمیته نیروهای مسلح در سنا و چند نفر از اعضای این کمیته ها دیدار و گفت و گو کرده است .

اروپام 2251 **1908**1651
کد N270843