یک سایت هسته‌ای اعلام نشده در ایران!

آتش سوزی, رژیم صهیونیستی

پس از آتش‌سوزی یک انبار روغن در قزوین، کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبری عجیب مدعی شد: در شهر قزوین یک «سایت هسته‌ای اعلام نشده» وجود داشته است!

واحد مرکزی خبر: پس از آتش‌سوزی یک انبار روغن در قزوین، کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبری عجیب مدعی شد: در شهر قزوین یک «سایت هسته‌ای اعلام نشده» وجود داشته است!
هرچند دلیل این آتش‌سوزی براساس برآوردهای اولیه، جوشکاری اعلام شده، اما روزنامه جروزالم پست چاپ فلسطین اشغالی به نقل از این شبکه نوشته است: قزوین محل «یک سایت هسته‌ای اعلام نشده» است که در آن اورانیوم انبار شده است.

کد N270836