9 عضو کابینه تایلند برکنار شدند

کابینه

کوالالامپور – ایرنا – پس از حکم دادگاه قانون اساسی تایلند مبنی بر برکناری ˈیینگلوک شیناواتراˈ نخست وزیر این کشور 9 عضو کابینه نیز با حکم این دادگاه از ادامه کار بازماندند.

به گزارش ایرنا، این اعضای کابینه تایلند به دلیل نقش داشتن در برکناری غیرقانونی رییس شورای امنیت این کشور از پست های خود کنار گذاشته شدند.

ˈتاویل پلینسریˈ رییس شورای امنیت تایلند در سال 2011 و در آغاز دوره نخست وزیری ˈیینگلوک شیناواتراˈ از کار برکنار شد.

تارنمای روزنامه ملت تایلند روز پنجشنبه نوشت: دادگاه قانون اساسی اقدام برای برکناری رییس شورای امنیت ملی را در تضاد با قانون اساسی این کشور، غیراخلاقی و غیرمنصفانه دانست و آن را اقدامی در جهت تامین منافع شخصی نخست وزیر عنوان کرد.

ترمیم کابینه تایلند با جایگزینی وزیران موقت انجام می شود و تا زمانی که اعضای کابینه جدید تعیین نشده اند وزیران برکنار شده می توانند به صورت موقت در پست های خود باقی بمانند.

یینگلوک شیناواترا از پنجم اوت سال 2011 (14 مرداد ماه سال 1390) که قدرت را در تایلند در دست گرفت تا اواسط سال 2013 پنج بار کابینه خود را ترمیم کرد.

برکناری، بازسازی ساختار و انتصاب های جدید از تغییرات اصلی در هر دوره بود.

کابینه دولت تایلند شامل نخست وزیر، شش معاون نخست وزیر و 19 وزیر است.

آساق**د.م**1611
کد N270750