خباز: برای تخریب دولت،اتاق فکر تشکیل شده

محمدرضا خباز نماینده دوره های قبل مجلس به روزنامه آرمان گفت:

[span lang='FA'] اتفاقاتی که در دولت آقای روحانی برعلیه دولت رخ می‌دهد، فکر یک نفر و اندیشه یک گروه محدود نیست. اینکه برخی به این شکل، با برنامه و بدون رعایت هیچ یک از اصول اخلاقی به دولت منتخب مردم می‌تازند نشان دهنده یک اتاق فکر تخریب است.به نظر می‌رسد یک اتاق بحران تخریب دولت را هدایت و مدیریت می‌کند.

این همه حرکت‌های به هم مربوط، در هم تنیده و زنجیره وار در گوشه و کنار کشور که به صورت هماهنگ از تریبون‌های رسمی کشور استفاده می‌کند و هزینه‌های زیادی در جهت تخریب دولت انجام می‌دهد، نشان می‌دهد که در پشت پرده اتاق فکر تشکیل شده است. این عده قبلأ هم گفته بودند که بعد از 6 ماه دوره ماه عسل دولت را به پایان خواهیم رساند و توپخانه‌های ما بعد از 6 ماه فعال خواهد شد. من خودم به قطع یقین اسامی این اتاق فکر را نمی‌دانم.

این عده به جای اینکه به حل مشکلاتی که خودشان به وجود آورده اند،کمک کنند باعث می‌شوند مشکلات ادامه پیدا کند. باید به این افراد گفت 8 سال کشور دست شما بود. این همه گرفتاری را شما برای کشور به وجود آوردید؛ اکنون که آقای دکتر روحانی تصمیم دارد با همت بالا این گرفتاری‌هایی که شما به وجود آوردید را برطرف کند،به جای اینکه تشکر کنید، دست مریزاد بگویید و برایش دعا کنید کارشکنی می‌کنید.

همین گروه حامیان دولت سابق، امروز تخریب گران دولت آقای روحانی شده اند. من اعتقادم بر این است که این یک حرکت عادی نیست. یک حرکت معمولی و بدون نقشه و طراحی قبلی نیست و این‌ها نقشه راه تهیه کرده‌اند. ما یک راه داریم که متوجه شویم که آیا دولت یازدهم خوب عمل می‌کند یا خیر. با این وضعیت هرگاه ببینیم که مخالفین دولت سرو صدا می‌کنند فریاد می‌زنند، تخریب می‌کنند، باید احساس کنیم راه دولت صحیح است و مسیری که دولت انتخاب کرده مسیری موفقیت آمیز خواهد بود. هرچقدر مغرضان بیشتر فریاد بزنند،بی قراری کنند واز روش‌های غیراخلاقی استفاده کنند دولت و دولتمردان باید بدانند که کارشان موثر و روششان مطلوب بوده است.
[span lang='FA']
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N270748