شورشیان لیبی دولت جدید را غیر قانونی خواندند

آفریقا و خاورمیانه

شبه نظامیان مسلحی که بر بنادر نفتی در شرق لیبی مسلط هستند با هر گونه تعامل با نخست وزیر جدید این کشور مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع لیبایی اعلام کردند: افراد مسلحی که بر بنادر نفتی در شرق لیبی مسلط هستند هرگونه تعامل با احمد معیتیق نخست وزیر جدید لیبی را رد کردند و وی را غیرقانونی خواندند.

سخنگوی گروههای مسلح مذکوز اعلام کرد که آنها تعاملی با نخست وزیر جدید نخواهند داشت و معیتیق به شکل غیرقانونی روی کار آمده است.

شایان ذکر است که کنگره ملی لیبی(پارلمان) چند روز قبل احمد عمر معیتیق را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد.