علی صباغیان، استاد دانشگاه تهران:

شناخت ما از پارلمان اروپا قدیمی است/ پارلمان اروپا در همه حوزه ها تاثیرگذار است

پارلمان اروپا

تهران-ایرنا-علی صباغیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: تاثیرگذاری پارلمان اروپا بر همه معادلات اروپا زیاد بوده و در همه حوزه ها تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی صباغیان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صبح امروز -چهارشنبه - در نشستی با عنوان پارلمان اروپا و انتخابات پیش رو که در آستانه هشتمین دوره انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد، افزود:پس از اصلاحات اساسی در پارلمان اروپا مطابق با پیمان لیسبون پارلمان اروپا اختیارات جدیدی به دست آورد که از جمله می توان به تاثیر بر سیاست خارجی اتحادیه، سیاست های پولی اتحادیه و نیز سیاستهای تجاری اتحادیه اروپا اشاره کرد.

صباغیان در این نشست که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد تصریح کرد: پارلمان اروپا باید در ایران درست شناخته شود. همین نیار باعث شده تا امروز در دانشگاهها به حوزه اروپا توجه زیادی بشود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تهران از سال 1958 تا سال 1979 پارلمان اروپا تنها نقش نظارتی داشت و از سال 79 تا 2009 که فرایند اجرایی پیمان لیسبون انجام گرفت این پارلمان وارد چرخه افزایش اختیارات شد.

استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: به تدریج بحث بودجه در پارلمان اروپا مطرح شد و در نهایت کل اختیارات تصویب بودجه به پارلمان اروپا داده شد.

وی افزود: توافق ماستریخت جامعه اروپا را به اتحادیه اروپا تبدیل کرد و در لیسبون تحولی که ایجاد می شود قدرت گرفتن پارلمان اروپا است.

به گفته صباغیان از سال 1979 به بعد تصمیم بر این شد تا نماینده های پارلمان اروپا بر اساس گرایشهای فکری و سیاسی کنار هم بنشینند و بر همین مبنا فراکسیونهایی همچون حزب مردم که اکثریت را تشکیل می دهد به عنوان بزرگترین فراکسیون این پارلمان قدرت گرفتند.

وی به فراکسیونهایی نظیر سوسیال دموکرات ها و لیبرال دموکرات ها و نیز سبزها به عنوان فراکسیون های قدرتمند دیگری از پارلمان اروپا اشاره کرد.

صباغیان به مشکلات و بحران هایی که اروپا در سال های اخیر با آن دست به گریبان شده نظیر بحران اقتصادی و بحران بدهی ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر فعالیت جدی احزاب راست افراطی برای استفاده از این موقعیت و ورود جدی به اتحادیه اروپا برای تشکیل فراکسیون را شاهد هستیم چرا که انتخابات سال 2014 را پیش رو داریم.

وی به انتقاد از پارلمان اروپا مبنی بر کم بودن فضای دموکراتیک در ساختار آن اشاره کرد و افزود: زیر این فشار پارلمان اروپا به انتخابات مستقیم تسلیم شد و پارلمان اروپا تنها نهادی در اروپای متحد است که با انتخاب مستقیم مردم به روی کار می آید.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تهران برخی در اروپا معتقدند ساختار پارلمان اروپا باید هرچه بیشتر به سوی دموکراتیزه شدن گام بردارد بر همین مبنا «برای رفع کسری دموکراسی حتی اجازه دادند شهروندان به طور مستقیم به این پارلمان لایحه بدهند. »

استاد دانشگاه تهران از قدرت هنجاری پارلمان اروپا یاد و تصریح کرد: پارلمان اروپا پیش برنده قدرت هنجاری اتحادیه اروپا است.

سیام(3)**ج.م*** 1418
کد N270462