تجمع بدون مجوز زنان محجبه در میدان فاطمی

جمعی از زنان محجبه در اعتراض به وضعیت حجاب در جامعه در میدان فاطمی تهران تجمع کردند.

به گزارش خبرآنلاین این زنان پیش از این تقاضای مجوز برای برگزاری تجمع کرده بودند که با آن موافقت نشد اما علیرغم این موضوع این زنان در میدان تجمع کردند که باعث ترافیک سنگین در این منطقه شده است.

این زنان شعار می دهند:

بی حجاب ها محکومند

ای مرد غیرتت کو/ حجاب همسرت کو

پلیس سعی در متفرق کردن این زنان دارد.

2929

 

 

کد N270341