بازداشت 4 جوان بحرینی/ادامه یورش نظامیان آل خلیفه به منازل در اوایل بامداد

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از بازداشت چند جوان در مناطق البلاد القدیم و سماهیج از سوی نظامیان آل خلیفه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان بحرینی از بازداشت سه نفر از منطقه البلاد القدیم و یک جوان دیگر در منطقه سماهیج از سوی نظامیان رژیم بحرین خبر دادند.

این منابع بیان کردند: مخالفان در اواخر شب و اوایل بامداد بدون مجوز قانونی به منازل یورش می برند و ساکنان مناطق البلاد القدیم، المقشع، القدم، المرخ، سماهیج و العکر ناخرسندی عمیق خود را از یورش نابهنگام ابراز داشتند.

منابع وابسته به مخالفان افزودند: یورش نظامیان رژیم سبب ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و کودکان می شود و این اقدام برنامه ریزی شده و غیر انسانی است و به جای اینکه نظامیان رژیم به دنبال حمایت از مردم باشند در راستای ایجاد رعب و وحشت در میان آنها حرکت می کنند.

در منطقه کرباباد نظامیان رژیم به منازل یورش بردند و ضمن بالا رفتن از منازل مردم اقدام به تخریب دارایی های آنها کردند.