استاد دانشگاه بردفورد در گفتگو با مهر:

مواضع ریاض علیه تهران در صورت توافق ایران و 1+5 شدیدتر می شود/ایران هراسی بخشی از سیاست خارجی عربستان