در واکنش به سخنان رییس جمهوری آلمان

نخست وزیر ترکیه دیدار با نخست وزیر ساکسون جنوبی آلمان را لغو کرد

آلمان

آنکارا - ایرنا - ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در ادامه واکنش هایش به سخنان ˈیواخیم گاوگˈ رییس جمهوری آلمان، از دیدار با ˈاستفان وییلˈ نخست وزیر ایالت ˈساکسون جنوبیˈ این کشور که در ترکیه بسر می برد ، خودداری کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، گاوگ رییس جمهوری آلمان هفته گذشته در دیدار از ترکیه از موضعگیری های دولت آنکارا در مقابله با رسانه ها و برقراری محدودیت برای شبکه های اجتماعی ، انتقاد کرده بود.

اردوغان در واکنش به این انتقادها در مجلس ترکیه گفته بود : رییس جمهوری آلمان هنوز خود را ˈروحانیˈ می پندارد و ترکیه نیازی به اینگونه نصیحتها ندارد.

برخی روزنامه نگاران حامی دولت آنکارا نیز با انتقاد از سخنان گاوگ عنوان کرده بودند که ترکیه نیازی به نصایح نواده های نازی ها ندارد.

به نوشته منابع خبری ترکیه، اردوغان در ادامه واکنش های خود به سخنان رییس جمهوری آلمان از دیدار با وییل خودداری کرد.

نخست وزیر ایالت ساکسون جنوبی آلمان قرار است روز جمعه هفته جاری با ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه دیدار کند.

خاورم**2012** 230**1651
کد N269835