نتایج رسمی انتخابات شهرداری ها در ترکیه اعلام شد

انتخابات محلی

آنکارا - ایرنا - ˈشورای عالی نظارت بر انتخاباتˈ ترکیه روز چهارشنبه نتایج رسمی انتخابات شهرداری های این کشور را که روز دهم فروردین ماه برگزار شد، اعلام کرد.

به گزارش ایرنا ، ˈسعدی گوونˈ رییس شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در این انتخابات نمایندگان 26 حزب سیاسی شرکت کرده بودند .

گوون با اشاره به اینکه در 30 کلان شهر ترکیه از 40 میلیون و 727 فرد حایز رای دادن 36 میلیون و 968 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند، درصد شرکت کنندگان در این انتخابات را 48/89 درصد اعلام کرد و افزود: درصد شرکت کنندگان در انتخابات شهرداری ها در کلان شهرهای ترکیه در سال 2009 میلادی 83 درصد بود.

به گفته گوون، رای دهندگان در 418 هزار و 369 صندوق رای گیری آرای خود را به صندوق های رای ریختند و در 13 حوزه انتخاباتی، انتخابات باطل اعلام شد.

وی تصریح کرد: در انتخابات شهرداری ها در سال 2009 میلادی تعداد حوزه های انتخاباتی که در آنها آرا باطل شد، 28 حوزه بود.

رییس شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه افزود: در این انتخابات حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ 54/45 درصد آرا، حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ 04/31 درصد و حزب ˈحرکت ملیˈ 65/13 درصد آرا را در کلان شهرها کسب کردند.

وی اضافه کرد: در مجموع حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداریها ، 13/43 درصد، حزب جمهوریخواه خلق 45/26 درصد و حزب حرکت ملی 76/17 درصد آرا را به دست آوردند.

در انتخابات شوراهای استانی نیز حزب عدالت و توسعه 43/45 ، حزب حرکت ملی 71/20 و حزب جمهوریخواه خلق 87/16 درصد و در شوراهای شهرداری ها حزب عدالت و توسعه 87/42 درصد، حزب جمهوریخواه خلق 34/26 درصد و حزب حرکت ملی 82/17 درصد آراء را کسب کردند.

خاورم**2012**230**1651
کد N269793