حضور دانشجویان حقوق دانشگاه شهید بهشتی در کانون اصلاح و تربیت

سیاسی

تعدادی از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به همراه خانم خاکی جانشین معاون دادستان در امور زنان و کودکان به منظور آشنایی با فعالیت‌های این کانون، از کانون اصلاح و تربیت تهران بازدید کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تعدادی از دانشجویان حقوق دانشگاه شهید بهشتی وارد کانون اصلاح و تربیت تهران شدند تا از نزدیک با نحوه عملکرد قسمت‌های مختلف آشنا شوند.

در ابتدا هاشمی معاون بازپروری کانون توضیحات مبسوطی در خصوص وضعیت نگهداری مددجویان و فرآیند پذیرش مددجو در کانون از مرحله پذیرش تا زمان خروج مددجو از کانون و همچنین وضعیت قضایی آن‌ها و نحوه فعالیت واحدهای مختلف کانون ارائه داد و با بر شمردن امکانات موجود در کانون نظیر فضاهای آموزشی و ارائه آموزش‌های مختلف فنی و حرفه‌ای، صنایع دستی و همچنین تجهیزات و امکانات تربیت بدنی برای مددجویان گفت: از دیدگاه اکثر بازدیدکنندگان، با توجه به خدمات ارائه شده در کانون اصلاح و تربیت تهران، کانون یک مرکز آموزشی و شبانه روزی تلقی می شود. خدمات ارائه شده به این مددجویان گام مؤثری در راستای اقدامات اصلاحی و تربیتی آنان است.

انتهای پیام

کد N269452