ندیمی: مردم حزب و گروه و دعوا نمی خواهند

نطق میان دستور

تهران - ایرنا - نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از ما دعوا، حزب، گروه و دسته نمی خواهند ، بلکه می خواهند هسمو در کنار رهبرمان علیه فقر و فساد و تبعیض بجنگیم.

به گزارش خبرنگارسیاسی ایرنا، ایرج ندیمی در نطق میان دستور خود امروز (چهارشنبه) در مجلس شورای اسلامی گفت: آیا چنین است زندگی ما؟ آیا در برخورد با مفسدان اقتصادی مسامحه نمی کنیم؟ آیا در راستای یک زندگی مطلوب و شرافتمندانه و عزتمندانه آنچه در امکان و اعتبار و آنچه در وظیفه و اختیار است آن را اجرا و عملی می کنیم.

وی یادآور شد: اینها سوالاتی است که مردم از جهت به کارگرفتن ظرفیت های گوناگون، منابع مختلف انسانی، معدنی روی زمین و زیر زمین از ما توقع، تقاضا دارند و می خواهند که آنها را انجام دهیم.

خبر تکمیل می شود.

سیام**1058 ** 1418
کد N269240