با وجود مخالفت کمیسیون عمران؛

مدت آزمایشی قانون سازمان مدیریت بحران یک سال دیگر تمدید شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی رغم مخالفت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تمدید مدت آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به دلیل عدم کارآیی این قانون در شرایط بحرانی با تمدید یکساله اجرای آزمایشی این قانون موافقت کردند تا دولت در این بخش با مشکل مواجه نباشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

این لایحه در کمیسیون عمران رد شده بود و کمیسیون اعلام کرده بود که قانون مزبور نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد و تمدید مدت اجرای آزمایشی آن نمی تواند رافع مشکلات باشد و با عنایت به اینکه زمان آزمایشی قانون مزبور از خرداد ماه سال گذشته به پایان رسیده باید دولت لایحه ای تحت عنوان اصلاح قانون مدیریت بحران به مجلس تقدیم می داشت چرا که عدم کارآیی عملکرد قانون مزبور در شرایط بحرانی محرز می باشد لذا ضرورت دارد نقاط ضعف، قوت و نارسایی های اجرایی قانون احصاء و در قالب لایحه اصلاح قانون به صورت دائمی ارائه گردد.

مخالفان این لایحه در مجلس معتقد بودند که دولت باید به جای تمدید مدت آزمایشی، هر چه سریعتر لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه دهد. نمایندگان تاکید می کردند که گویا تمدید مدت آزمایشی اجرای قوانین برای دولت به صورت عادت درآمده و به جای ارائه لوایح دائمی شدن قوانین مدت اجرای آزمایشی را تمدید می نماید.

محمد رضاباهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه امروز را برعهده داشت نیز به نمایندگان دولت حاضر در مجلس تاکید کرد که باید جدول قوانین آزمایشی که مهلت آنها رو به پایان است را بررسی کرده و به جای تمدید مهلت آزمایشی قوانین دائمی را به مجلس بیاورید. موافقان این لایحه نیز معتقد بودند که نمی شود کشور بدون قانون در این حوزه اداره شود و باید برای اداره امور مردم مهلت آزمایشی این قانون تمدید شود تا دولت قانون دائمی بیاورد.

در پایان نمایندگان با 112 رای موافق، 17 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند. پس از آن با تصویب ماده واحده این لایحه مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 87.2.31 را تا پایان سال 93 تمدید کردند.