تجمع معلولان تحت پوشش بهزیستی مقابل مجلس

خانه ملت نوشت:

تعدادی از معلولان مستمری بگیر سازمان بهزیستی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تعدادی از معلولان مستمری بگیر در اعتراض به نبود حمایت از سوی دولت و توجه به وضعیت معلولان امروز( چهارشنبه 17 اردیبهشت) مقابل درب شمال ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

معلولان مستمری بگیر سازمان بهزیستی خواستار حمایت و توجه به مسکن، ایاب و ذهاب، درمان و سایر امکانات رفاهی برای این قشر جامعه شدند.


45231

 

کد N268921