عضو ناظر مجلس بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت انتخاب شد

مجلس

نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی به عنوان عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت.

نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی وحسن کامران نماینده مردم اصفهان نامزد این انتخابات شدند که در پایان نوذر شفیعی با 88 رای از مجموع 181 آرای ماخوذه به عنوان عضو ناظر مجلس در هیات نظارت در مسافرت های خارجی کارکنان دولت انتخاب شد.