پلیس تركیه به تظاهركنندگان در شهر «یوکسک اوا» حمله كرد

سیاسی

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده‌های فساد فاش شده علیه دولت ترکیه بودند.

نیروهای امنیتی ترکیه به تظاهرکنندگان در شهر «یوکسک اوا» که در اعتراض به سیاست‌های حزب «عدالت و توسعه» به خیابان‌ها آمده بودند، حمله کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی متوسل شد.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده‌های فساد فاش شده علیه دولت ترکیه بودند.

کد N268796