مجلس نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون بخش تعاونی را تامین کرد

اصلاح

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان درباره اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تامین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 بهمن ماه 92 را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای بررسی بیشتر ارجاع شده بود، تامین کردند.

شورای نگهبان به بند یک ماده 38 قانون موضوع ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفته بود که در آن آمده بود: ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد به دین خود) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

نمایندگان به این شکل این بند را اصلاح کردند: «در بند یک ماده 38 قانون موضوع ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده است: ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت) اصلاح شد.»

سیام(3)**9103**9132 ** 1418
کد N268758