تکذیب مراجعه خاتمی به نمایشگاه کتاب

ادعای برخی رسانه ها مبنی بر مراجعه ی سیدمحمد خاتمی به نمایشگاه تهران و ممانعت مردم از ورود او تکذیب شد.

به گزارش خبرآنلاین، برخی رسانه ها در خبری عنوان کردند که خاتمی به نمایشگاه کتاب مراجعه کرده اما به خاطر اعتراض هایی نتوانسته است وارد نمایشگاه شود.

در همین حال روابط عمومی دفتر خاتمی اعلام کرده است، که آقای خاتمی تا  روز سه شنبه که این خبر ارسال می شود، هیچ مراجعه ای به نمایشگاه کتاب تهران نداشته است.

2929

کد N268671