تروریستهای النصره چهار آواره سوری را در عرسال ربودند

آفریقا و خاورمیانه

تروریستهای وابسته به گروه موسوم به جبهه النصره، چهار آواره سوری را از اردوگاه آوارگان در منطقه عرسال لبنان ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، تروریستهای النصره، چهار سوری را از اردوگاه آوارگان در جرود عرسال در مرز با سوریه ربوده و به منطقه ای در داخل سوریه که بر آن مسلط هستند، منتقل کردند.

خبرگزاری لبنان گزارش داد افراد مسلح وابسته به جبهه النصره، که سوار بر دو خودرو از نوع توکوما و شورلت بودند، به اردوگاه آوارگان سوری در منطقه وادی الحصن در جرود عرسال یورش برده و چهار سوری را ربودند.

این رسانه افزود تروریستهای مسلح، چهار سوری ربوده شده را به منطقه ای در سوریه منتقل کردند که بر آن مسلط هستند.