در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت:

انتخاب تعدادی از روسای دانشگاه‌های کشور

دولت

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه دو موضوع را مورد بررسی قرار دادند. ابتدا پیشنهاد «ستاد راهبردی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی» کشور مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

سید ابوالحسن نائینی، محمد رضا پورمحمدی، مجیدارشاد لنگرودی، محمد صالح اولیا و جواد واثقی امیری به ترتیب به عنوان روسای دانشگا‌های بین المللی امام خمینی قزوین، تبریز، شیراز، یزد و بابل انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،‌ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان تشکیل شد.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه دو موضوع را مورد بررسی قرار دادند. ابتدا پیشنهاد «ستاد راهبردی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی» کشور مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

برنامه‌های این ستاد در 11 محور تبیین شده بود که اعضا در این جلسه در خصوص کلیات آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار شد یکبار دیگر این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد تا در جلسه بعدی نیز مطرح شود.

دستور کار بعدی شورا، تعیین صلاحیت روسای 5 دانشگاه کشور بود. در این جلسه صلاحیت آقایان سید ابوالحسن نائینی برای ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، محمد رضا پورمحمدی برای ریاست دانشگاه تبریز، مجید ارشاد لنگرودی برای ریاست دانشگاه شیراز، محمد صالح اولیا برای ریاست دانشگاه یزد و جواد واثقی امیری برای دانشگاه بابل مورد بررسی قرار گرفت و آنها توانستند رای اعتماد اعضا را از آن خود کنند.

کد N268458