سفیر ترکیه در گفتگو با مهر-1/

مردم به عملکرد احزاب رای می دهند نه به شعارها/ نامزدی اردوغان در انتخابات قطعی نشده است