نماینده مجلس:

شهید مطهری نگاه ویژه ای به شرایط روز و اجتماع داشت

رونمایی

تهران بزرگ- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید مطهری نگاه ویژه ای به شرایط روز و اجتماع داشت، گفت: کتاب های استاد از جمله ˈزنان در جامعهˈ ، ˈمساله حجابˈ، ˈعدل الهیˈ تائیدکننده این مطلب است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی مطهری شامگاه سه شنبه در مراسم رونمایی از دو کتاب شهید مطهری با عنوان ˈخدا در اندیشه انسانˈ و ˈخدا در زندگی انسانˈ در فرهنگسرای شفق، افزود: این دو کتاب بعد از 35 سال پس از شهادت این استاد به چاپ رسید.

وی دلیل این تاخیر را کافی نبودن آرشیو سخنان شهید مطهری در جلسه های متعدد عنوان کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تعداد آثار به چاپ رسیده شهید مطهری در زمان حیات وی را 29 اثر عنوان کرد و گفت: بعد از شهادت استاد، بیش از 100جلد کتاب از وی به چاپ رسید.

عماد افروغ نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با یادآوری تلاش های شهید مطهری گفت: انسان های بزرگ، اندیشه ها و همت های بزرگی دارند و شهید مطهری از مصلحت گرایی و مصلحت اندیشی بیزار بود.

وی با بیان اینکه اگر کسی را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم نباید شخصیت او را از بین ببریم، تاکید کرد: در نقد، باید فکر فرد را بررسی و نقد کنیم.

افروغ، از شهید مطهری به عنوان روشن فکری یاد کرد که خدمت به مردم را سرلوحه امور خود قرار داده بود.

تهرام /7247/1348 ** 2023
کد N268222