واعظی راهکارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای اعضای کمیسیون صنایع تشریح کرد

کمیسیون صنایع,مقاومت 92

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور اعضای این کمیسیون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گزارش محمود واعظی درباره راهکارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این بخش خبر داد.

ˈالهوردی دهقانیˈ امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات گفت: در این جلسه راهکارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دراین وارتخانه ارائه شد .

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارتخانه ای است که زیر ساخت های توسعه را تامین می کند گفت:برنامه ها و راهکارهای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات به ویژه در مناطق محروم، خروج از تصدی گری و واگذاری امور به بخش خصوصی از محورهای گزارش محمود واعظی در این جلسه بود.

به گفته عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، فراهم سازی بسترهای آی.تی و آی. سی.تی وتحقق دولت الکترونیک ازدیگر محورهای برنامه محمود واعظی برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود.

سیام(4)**2021**1449
کد N268208