فرمانده ارتش پاکستان:

ایران کشوری قدرتمند است و نقش موثری در صلح و امنیت منطقه دارد

کد N268157