تیم بازرسان آژانس از معدن ساغند یزد بازدید کردند

سیاست خارجی

 تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق ۷ ماده‌ای ایران و آژانس امروز از معدن ساغند یزد بازدید کردند و قرار است فردا نیز از کارخانه تغلیظ اردکان بازدید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق ۷ ماده‌ای ایران و آژانس امروز  از معدن ساغند یزد بازدید کردند و قرار است فردا نیز از کارخانه تغلیظ اردکان بازدید کنند.

تیم بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست ماسیمو  آپارو رئیس تیم بازرسان آژانس صبح روز گذشته  وارد تهران شدند.

بازرسان آژانس پس از ورود در جلسه رهیافت پادمانی اراک در سازمان انرژی اتمی کشورمان حضور یافت .

بر اساس این گزارش در این جلسه بازرسان آژانس و ایران در مورد نحوه انجام بازرسی از رآکتور اراک به جمع بندی رسیدند.

آخرین بازرسی که آژانس از  معدن ساغند یزد داشته است مربوط به 10 سال پیش است که بازرسان آژانس بر اساس پروتکل الحاقی از معدن ساغند یزد بازدید کردند.

ورود بازرسان آژانس در راستای توافق 7 ماده ای ایران و آژانس در تاریخ 20 بهمن ماه در تهران است .

هفت اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شد شامل ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت ‌شده مرتبط با معدن ساغند یزد،  ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت شده مرتبط با کارخانه تغلیظ اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) به‌روز شده راکتور IR-40 (اراک)، اتخاذ اقدام در جهت به نتیجه رساندن رهیافت پادمان برای راکتور IR-40 (اراک)، ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد،  ارائه اطلاعات مواد چشمه source material، که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت یا غنی‌سازی نرسیده‌است، شامل واردات چنین موادی به ایران و استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران و  ارائه اطلاعات و توضیحات به آژانس به‌منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه EBW (نسل جدید چاشنی‌های ایمن) است .

پس از این بازدید ها اقدامات ایران درباره 7 مورد توافقی به پایان می رسد و این آخرین مرحله از بازرسی ها در این دور از توافق بین ایران و آژانس است.

بازرسان آژانس پس از بازگشت و ارائه گزارش 7 مورد را بررسی کرده و در صورتی که در مواردی جای کار وجود داشته باشد، موارد را بررسی می کنند و در پی بررسی ها در تماس بین طرفین برای دور آتی مذاکرات برنامه ریزی خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان ایران و 6 کشور حاضر در گروه 1+5 از امروز سه شنبه ، گفتگوهای یک‌ هفته ای خود را درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک آغاز می کنند.