محاکمه متهمان به شرکت در تظاهرات مردمی در ترکیه آغاز شد

تظاهرات مردمی,ترکیه

آنکارا- ایرنا - نخستین نشست دادگاه متهمان تظاهرات مردمی تابستان سال گذشته در استانبول ترکیه برگزار شد.

به گزارش ایرنا ، دادگاهی در استانبول محاکمه 255 از متهمان تظاهرات مردمی تابستان سال گذشته در این شهر که در بین آنها 7 نفر از اتباع خارجی نیز وجود دارد ، از امروز در دادگستری استانبول آغاز کرد.

محاکمه این عده تا پایان ماه می و در روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام خواهد شد.

در اولین نشست دادگاه 32 نفر از متهمان که تمامی آنان دانشجوی دانشگاه های ترکیه هستند ، حضور داشتند.

دادستانی استانبول به اتهام ˈتظاهرات غیرقانونیˈ، ˈمقاومت در برابر نیروهای پلیسˈ ، ˈآسیب به اموال عمومیˈ ، ˈ استفاده غیرمجاز از البسه های مخصوص - پوشیدن لباس پزشکانˈ، ˈ کمک به مجرمانˈ، ˈ وارد کردن خسارت به مساجد ˈ و ˈسرقتˈ خواستار مجازات یک تا 11 سال و شش ماه برای متهمان شده است.

تمامی متهمان با رد اتهامات وارده شده ، تقاضای برائت از خود را کردند.

ناآرامی ها در ترکیه با اعتراض به تصمیم دولت اردوغان برای تخریب یک پارک در میدان تقسیم شهر استانبول با هدف ساخت مرکزی تجاری شروع شد.

تظاهرات معترضان بعد از مداخله نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه و استفاده از گازهای فلفل و اشک آور و ماشین های آب پاش به درگیری های خونین بین دو طرف منجر و دامنه ناآرامی ها به سراسر ترکیه کشیده شد.

در این ناآرامی ها 8 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند.

خاورم**2012*230 * 1447**1010
کد N267780