ادعای جدید روزنامه انگلیسی: ایران به سوریه بمب های کلر می دهد

ایران در جهان

روزنامه تلگراف چاپ انگلیس مدعی شد ایران به دولت سوریه بمب های شیمیایی کلر ارسال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، اتهامات جدید مبنی بر ارسال 10 هزار بمب کلر از سوی ایران برای سوریه تحت بررسی مقامات غربی است.

بنا بر این گزارش مقامات امنیتی غربی در حال بررسی اتهام ارسال بمب های کلری ساخت چین از سوی ایران به دولت بشار اسد هستند.

در این گزارش ادعا شده است تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که هواپیماهای حمل کننده این بمب ها ابتدا در تهران فرود آمده اند و بعد به مقصد دمشق راهی شده اند.

بر اساس این اتهام هواپیمای حمل کننده این سلاح های چینی از طریق ایران به دمشق نیز هواپیماهای ایلوشین روسی می باشند و در هر پرواز قادر هستند 40 تن تجهیزات را از فرودگاه مهرآباد تهران به دمشق منتقل کنند.

این تجهیزات شامل مهمات، کلت و موشک های کوتاه برد نیز هستند.

این ادعا که ایران بمب های کلری ساخت چین را به سوریه می دهد را در اوایل ماه جاری سایت صهیونیستی دبکا فایل که ارتباط نزدیکی با منابع اطلاعاتی و نظامی رژیم اسرئیل دارد مطرح کرده بود.