ورود و خروج مراجعین مجلس با تجمع هزار نفری مختل شد

مجلس

تجمع کنندگان با تحصن در مقابل درب شمالی مجلس مانع عبور رو مرور مراجعین به مجلس شدند و مراجعین از درب شمال شرقی استفاده می كنند.

هزار تن از از اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به تعیین تكلیف زمین‌‌هایی که از سال 64 خریداری کرده‌اند در مقابل مجلس تجمع کردند و مانع از عبور و مرور مراجعین شده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی و کسانی که قطعات شهرک زیتون، سوهانك و بخش های دیگری از شرق و شمالشرق تهران را خریداری کرده‌اند در مقابل مجلس تجمع کرده و به تعیین تکلیف نشدن ۴۲۱۸ قطعه زمین که سال ۶۴ خریداری کرده‌اند معترض شدند.

تجمع کنندگان که تعدادشان به حدود 1000 تن می‌رسید در مقابل درب شمالی تحصن كرده‌اند و با اشیا فلزی بر درب مجلس ضربه می‌زنند و با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از وزیر مسکن و نمایندگان مجلس می‌خواهند که دستور اجازهٔ ساخت زمین‌هایی که ۲۸ سال پیش واگذاری شده است را بدهند.

مالکان زمین‌ها که بیشترشان بازنشستگان جهاد کشاورزی و یا اعضای خانواده‌هایشان هستند مدعی‌اند که تاکنون بیش از ۲۰ فقره حکم قضایی صادر شده است و در همهٔ احکام از جمله حکم دیوان عدالت اداری، مالکان خصوصی صاحب قطعی زمین‌ها هستند. این مالکین خواستار تامین حقوق شرعی و قانونی تعاونی های مسکن وزارت جهاد کشاورزی گردید و دیگر تشکل ها و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق ‌آنها و اجرای دستور مقام معظم رهبری در سال 1387 مبنی بر واگذاری این زمین‌ها شدند.

تجمع کنندگان با تحصن در مقابل درب شمالی مجلس مانع عبور رو مرور مراجعین به مجلس شدند و مراجعین از درب شمال شرقی استفاده می كنند.

کد N267401