مشاجره بر سر نبود آزادی مطبوعات در ترکیه

واکنش انتقادی واشنگتن به سخنان وزیر خارجه ترکیه

ترکیه

آنکارا - ایرنا - سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش انتقادی به سخنان وزیر خارجه ترکیه گفت: با ممنوعیت ˈیوتیوبˈ و محدودیت ˈتوییترˈ نمی توان ادعای آزادی مطبوعات را داشت.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈحریتˈ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مطلب را در واکنش به سخنان ˈاحمد داود اوغلوˈ وزیر خارجه ترکیه در باره گزارش اندیشکده ˈفریدم هاوسˈ مبنی بر نبود آزادی مطبوعات در ترکیه عنوان کرد.

دادو اوغلو در واکنش به گزارش اندیشکده یاد شده مدعی شده بود که اقدام فریدم هاوس نشانه تلاش برخی محافل برای القای دیدگاه های منفی درباره ترکیه است.

ˈماری هارفˈ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است: واشنگتن هیچ طرحی برای القای دیدگاه های منفی درباره ترکیه ندارد.

وی افزود: افکار عمومی درباره ترکیه با رفع ممنوعیت از یوتیوب و رفع محدودیت توییتر تغییر می کند. در اثر اینگونه ممنوعیتها است که افکار عمومی می گوید که اوضاع آزادی مطبوعات در این کشور خوب نیست.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: با بخشی از ارزیابی ها و پیشنهادات فریدم هاوس درباره ترکیه هم عقیده هستیم.

اندیشکده فریدم هاوس اخیرا در گزارشی با بررسی اوضاع مطبوعات در ترکیه ، این کشور را از فهرست کشورهای نسبتا آزاد خارج و در گروه کشورهای ˈغیر آزادˈ قرار داد.

خاورم ** 2010**230**1651
کد N267264