جهانگیری تأکید کرد:

لزوم انتخاب مدیران بر اساس کارآمدی و ضوابط فنی

دولت

در این جلسه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی کشور که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات اعضای جلسه، کلیات و اهداف اصلی آن مورد تأیید قرار گرفت.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه مدیران حرفه‌ای کشور باید از دانش، تجربه و مهارت کافی برخوردار باشند، بر لزوم انتخاب مدیران بر اساس ضوابط فنی و کارآمدی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر دوشنبه در جلسه شورای عالی اداری با تأکید بر اهمیت انتخاب مدیران شایسته، اظهار داشت: تربیت مدیران موضوعی جدی و سرنوشت‌ساز برای آینده کشور است که لازم است توجه ویژه‌ای به این موضوع معطوف شود.

در این جلسه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی کشور که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات اعضای جلسه، کلیات و اهداف اصلی آن مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد جزئیات این برنامه در یک کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مورد بازنگری قرار گیرد و در جلسات آتی شورای عالی اداری مطرح شود.

لایحه دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری و بررسی جایگاه قانونی موسسات دولتی ایجاد شده طی سالهای اخیر از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد N266989