دقایقی پیش صورت گرفت؛

پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

مجلس

ابوترابی فرد در نشست علنی مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه را رأس ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه به صدا درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان جلسه قوه مقننه را به صدا درآورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسن ابوترابی فرد در نشست علنی مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه را رأس ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه به صدا درآورد.

کد N266938