با رای نمایندگان/

دو عضو هیأت عالی نظارت بر نظام صنفی تعیین شدند

مجلس

با رای نمایندگان دو عضو ناظر در هیأت عالی نظارت پیش بینی شده در قانون نظام صنفی کشور منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان ناصر عاشوری و غلامحسین شیری را به عنوان دو عضو ناظر در هیأت عالی نظارت بر نظام صنفی منصوب کردند.

بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ناصر عاشوری غلامحسین شیری محسن سرامی و ایرج ندیمی را به عنوان کاندیدای عضویت در این هیأت عالی پیشنهاد دادند که نمایندگان مجلس با 105 رای به غلامحسین شیری  و 57  رای به ناصر عاشوری این دو عضو کمیسیون اقتصادی را به عنوان دو عضو ناظر در هیأت عالی نظارت و قانون صنفی انتخاب کردند.