فریدون عباسی: منطقی نبود که بیش از حد سوخت 20 درصد تولید کنیم

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,فریدون عباسی

در حالی که فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی معتقد است باید تیم حقوقی به مذاکرات اضافه شود یک کارشناس امنیت بین الملل به خبرآنلاین گفت که هیچ کشوری حقوقدانان را وارد مذاکره نمی کند.

رئیس پیشین سازمان انرژِی اتمی با بیان اینکه دوستان مذاکره کننده بپذیرند که توافق ژنو شتاب زده بود، درباره تشکیل تیم حقوقی از سوی وزارت خارجه بعد از توافق ژنو آن را «نوشداروی بعد از مرگ سهراب » دانست.

فریدون عباسی در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به نگرانی هایی که از آن «بار شدن تکالیف اضافه به جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با 1+5» یاد کرد گفت: نباید هیچ تکلیفی که خارج ازمعاهدات بین الملی است از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره اینکه مذاکره کنندگان باید درباره دستاوردهای کشور تعصب داشته باشند، گفت: ما نباید این دستاوردها را روغن ریخته ندانیم که نذر امام زاده می کنیم.

عباسی با تاکید بر اینکه همه چیز را نباید سیاسی نگاه کرد، اظهار داشت:نباید سلیقه های شخصی و نظرات یک جریان سیاسی در بحث منافع ملی ما دخالت کند.

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره نیاز نداشتن به سوخت 20 درصد هم اظهار داشت: وقتی چیزی کم تولید می شود، هزینه صنعتی آن گران تمام می شود. در مورد سوخت 20 درصد هم این امر موضوعیت داشت،ولی چون نیاز کشور بود ما این کار را کردیم؛ اما بعد از آن دیگر منطقی نبود که بیش از حد ادامه دهیم و به همین دلیل  ما 20 درصد را به اندازه  نیاز تولید می کردیم.

ایران در ابتدای سال جاری حدود 103کیلوگرم از 200 کیلوگرم اورانیوم، رقیق شده، 20 درصد  خود را براساس توافق ژنو به 5 درصد تبدیل کرد. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به دنبال این اقدام درباره برخی انتقادها درباره رقیق سازی سوخت 20 درصد، گفته بود:«منتقدان، محل مصرف سوخت 20درصد را پیدا کنند تا ما تولید کنیم.»

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که توافق ژنو را عقب گرد می دانید، گفت: شکلی که توافق شده است  غلط است . به نظر من اگر یک مقدار کار کارشناسی بیشتری صورت می گرفت و نظرات مخالفین و موافقین در یک کمیسیون جمع بندی می شد و در نهایت 10 روز دیرتر این توافق امضا می شد؛ بهتر است دوستان مذاکره کننده بپذیرند که شتاب زده عمل کردند.

وی درباره حضور تیم حقوقی در مذاکرات هسته ای گفت: این کار نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

در این زمینه خبر آنلاین، نظر دکتر محمد حسین دریائی، متخصص خلع سلاح و امنیت بین الملل پیرامون روند مذاکره در خصوص اسناد بین المللی را جویا شد.

به گفته دکتر دریائی ، مذاکرات بین المللی دارای فازهای مختلف است و در فازهای اولیه که بیشتر معطوف به تبادل نظر و اعلام مواضع از سوی دیپلماتها و متخصصان فنی می باشد هیچ کشوری حقوقدانان را وارد مذاکره نمی کند . در مرحله بعدی یعنی مرحله تدوین متن، هر چند وظیفه اصلی باز به عهده دیپلماتهاست اما مشاوران حقوقی نقش پیدا می کنند و برای عاری سازی متن از ایرادات حقوقی و اطمینان از عدم تعارض با سایر متون از حقوقدانان استفاده می شود. در شرایط فعلی مذاکرات هسته ای با 1+5 مرحله تدوین متن تازه آغاز گردیده است.
وی گفت در توافق ژنو نیز از نظرات حقوقدانان در تدوین متن در مراحل نهائی استفاده شد و کلیه کشورهای طرف مذاکره کشورمان نیز در مراحل نهائی تدوین متون، تائیدیه حقوقی را روی متن گرفته اند. وی افزود: این موضوع رویه سازمانهای بین المللی از جمله IAEA است.

29/27212 

کد N266045