روزنامه اعتماد:منتقدین دولت وقتی خطرناک می شوند که به جای قلم، چماق در دست بگیرند

دولت یازدهم

نخستین قدم دموکراسی محترم شمردن منتقدین است. همه سعی دولت باید این باشد که مخالف‌ها را در حد و مرتبه منتقدین نگه دارد.

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:
نخستین قدم دموکراسی محترم شمردن منتقدین است. همه سعی دولت باید این باشد که مخالف‌ها را در حد و مرتبه منتقدین نگه دارد. منتقد شناسنامه‌دار و بی‌شناسنامه، با سواد و بیسواد هیچ خطری ندارد و اتفاقا منفعت‌هایش نیز بی‌شمار است.
نگرانی و خطر از جایی است که منتقد به مخالفی تبدیل شود که با پول و امکانات حکومت، چوب لای چرخ دولت بگذارد و به قول عوام توی کاسه رییس‌جمهور بگذارد و به زحمتش بیندازد.
تجربه‌های دنیا در این خصوص تجربه‌های ارزشمندی هستند. بی‌خود نیست که سعی می‌کنند دعوا را در سطح روزنامه و رسانه نگه دارند و انرژی‌های دوست و دشمن را با نوشتن و میتینگ و رفتارهای مجاز دموکراتیک تخلیه کنند. خطرناک وقتی است که مثل زمان اصلاحات، انرژی‌ها از روزنامه‌ها به سطح جامعه سرریز شوند و به جای قلم با تفنگ و چوب و چماق به جان هم بیفتند.
اینکه منتقدین دلواپس دور هم جمع شوند با هر انگیزه‌یی و برای دولت خط و نشان بکشند نه تنها عیبی ندارد بلکه هوشمندی دولت را می‌تواند به دنبال داشته باشد که دشمن‌های جدی و قدرتمند خود را به نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی معقول بدل کند. این نهادها می‌توانند حتی به نفع دولت و ملت ماموریت‌های مهمی انجام دهند و با وجود زبان تندشان، ضعف‌ها و کاستی‌های دولت را جبران کنند، اما اگر مثل آن فیلم کذایی یا رفتارهایی از این دست به رفتارهای مرموز و یواشکی و مزورانه بدل شوند، آن وقت دولت هم مجبور می‌شود زیرزیرکی و پنهانی و اطلاعاتی با آنها برخورد کند که این یعنی عقب‌نشینی از همین دستاورد نصف و نیمه دموکراسی.

کد N265882