سیاستمدار اسپانیایی:اوکراین دریک جنگ داخلی دردروازه اروپا قراردارد

اسپانیا,اتحادیه اروپا

مادرید- ایرنا- ˈفرانسیسکو سوسا واگنرˈ نماینده حزب ˈاتحاد ، توسعه ودموکراسیˈ اسپانیا درمجلس اروپا ازمقامات بین المللی سازمان ملل واروپا تقاضا کرد که برای آتش بس دراوکراین تلاش کنند زیرا به اعتقاد وی این کشور دریک جنگ داخلی دردروازه اتحادیه اروپا به سر می برد.

به گزارش ایرنا به نقل ازخبرگزاری افه، سوسا واگنر روز دوشنبه درسخنرانی تبلیغات انتخاباتی خود گفت : اوکراین دریک جنگ داخلی در دروازه اتحادیه اروپا به سر می برد .

وی دراین مورد از غیاب نهاد های اتحادیه اروپا دربحث و گفت وگو در مورد بحران اوکراین ، انتقاد کرد .

سیاستمدار اسپانیایی گفت : سیاست همانند زندگی ، از خلا ترس دارد و هنگامی که خلا وجود دارد ، یک سیاستمدار تربیت شده یا یک سیاستمدار دارای چنگ ودندان نظیر خانم مرکل، این خلا را که باید رئیس کمیسیون اروپایی یا رئیس شورای اروپایی ویا رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا پر کند را تسخیر می کند .

به عقیده سوسا واگنر، وضعیت اوکراین تا حدی وخیم است که ایجاب کرده که دو طرف ، چند هفته پیش بر سرمیز مذاکرات بنشینند تا درمورد بحران این کشور که باید درچارچوب انتخابات مجلس وریاست جمهوری روز 25 می حل شود، صحبت کنند.

وی دراین مورد، خواهان حضور مقامات اروپایی دراین میز شد تا که تقاضای یک آتش بس برای خشونت ها شوند ویک آرامش درخاک اوکراین ایجاد کنند واجازه دهند که انتخاباتی در این کشور برگزار شود.

سیاستمدار اسپانیایی خاطرنشان کرد : آینده اروپا ونهاد های اروپایی درحال مشروط شدن در این امتحان است ونمی توانیم به خود اجازه دهیم که یک جنگ داخلی درلبه خاک اتحادیه اروپا داشته باشیم .

اروپام **1234**536
کد N265751