تقواییان به ایلنا خبر داد؛

برگزاری اولین جلسه کارگروه انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

سیاست داخلی,شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

در این جلسه رهامی دبیرکل انجمن مدرسان دانشگاه ها با توجه به سوابق ارزشمندی که در زمینه مدیریت انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا داشت، به عنوان ریاست کارگروه انتخاب شد.

یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از برگزاری اولین جلسه کارگروه انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر داد.

عزت الله تقواییان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: امروز(دوشنبه)اولین جلسه کارگروه انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه رهامی دبیرکل انجمن مدرسان دانشگاه ها با توجه به سوابق ارزشمندی که در زمینه مدیریت انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا داشت، به عنوان ریاست کارگروه انتخاب شد.

کد N265710