هشدار پاپ : جاه طلبان وارد کلیسا نشوند

جاه طلبان,ایتالیا

رم - ایرنا - پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها گفت: همه ما گناهکاریم اما جاه طلبانی که برای پول و قدرت به دنبال خدا هستند، دیگر وارد کلیسا نشوند.

به گزارش ایرنا، ˈخورخه ماریو برگوگلیوˈ 76 ساله دویست و شصت و ششمین پاپ کلیسای کاتولیک در موعظه های روز دوشنبه خود با انتقاد از رفتار برخی ها در محافل کلیسا ، افزود: در کلیسا افرادی وجود دارند که برای جاه طلبی، پول و قدرت مسیح را دنبال می کنند، ˈخداوند به ما لطف کند تا تنها برای عشقش دنبال او باشیمˈ.

پاپ همچنین به انتقاد از آنهایی پرداخت که به گفته وی تنها بخاطر پول و منفعت شخصی به کلیسا می روند و با استفاده از پول سعی بر بهره اقتصادی از کلیساها و بیمارستان ها دارند. وی افزود: در هر زمان حامیان جعلی کلیسا وجود دارند که فقط به دنبال پول، قدرت و جاه طلبی هستند.

وی گفت: تاریخ همواره شاهد پول سازانی بوده است که خود را به عنوان فردی مصلح و حامی کلیسا معرفی کرده اند اما آنها دراین راه پول های زیادی بدست آوردند که همیشه پاک نبوده است.درکلیسا افرادی وجود دارند که تشنه قدرت و پول هستند،جاه طلبانی که برای منافع خودشان زنگ کلیسا را می زنند.

وی هشدار داد:آیا ما خدارا برای عشق می خواهیم و یا برای سود اقتصادی به سوی او می رویم. همه ما گناهکاریم و همه ما باید از درون خود کار کنیم تا بتوانیم با عشق خدا را دنبال کنیم.

وی سپس به مدیران مغروری اشاره کرد که تنها برای کسب مقام و خودنمایی به دنبال کلیسا هستند و گفت: مسیح به ما اموخته است که رفتار مغرورانه و کبر خوب نیست ، یک انسان مغرور حتی کشیش و یا اسقف که باشد دنباله روی مسیح نیست بلکه او غرور را دوست دارد.

اروپام ** 2171/1547
کد N265523