کاربران خبرآنلاین دلواپس چه هستند؟

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,دولت یازدهم

به دنبال نظر خواهی خبرآنلاین از کاربرانش درباره اینکه آنها دلواپس چه چیزی هستند، گروه زیادی از کاربران به این پرسش پاسخ دادند.

به گزارش خبرآنلاین، بهانه این پرسش، برگزاری نشست منتقدان توافق ژنو با عنوان دلواپسیم بود. نشتی که در آن مجری برنامه در بخشی ازآن، هدف این نشست را اعلام نگرانی از امضای تعهدنامه ضعیفی با 1+5 دانست که آنها مجبور شوند به خاطر آن به نسل های بعد جواب دهند. اینجا

بررسی مجموعه پاسخ ها نشان می دهد که دل نگرانی کاربران از نگرانی درباره آینده زندگی،گرانی و تورم در جامعه تا دلواپسی درباره بستن راه دولت در مذاکرات را شامل میشود. گروهی هم البته نگران از دست رفتن دستاوردهای کشور در حوزه هسته ای بودند و در کامنت های خود به این مساله اشاره کردند.

یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت:من هم دلواپسم. دلواپس از اینکه تندروها نمی گذارند مذاکرات به نتیجه برسد.
خزاعی دیگر کاربری بود که گفت نگران و دلواپس خانواده اش است .او نوشت:پاسخ بنده به هواداران احمدی نژاد ، جلیلی ، روحانی ، این دولت ، اون دولت ، این جناح ، اون حزب ، حکومت ، مسئولین و ..... ، بنده فقط و فقط نگران گذران زندگی و خانواده ام هستم ، بنده دلواپس باقیمانده عمر و زندگی هم رده های خودم هستم ، ما فقط در کمال آسایش و آرامش و قانون خواهان یک زندگی آبرومند و شرافتمندانه و فارغ از هر گونه تنش و رسوایی و دلنگرانی هستم ، کدامیک از گروههای فوق در گذشته و آینده توانستن و میتوانند چنین بستری فراهم کنند که نگران و دلواپس اینان باشم.
عربلو کاربر دیگری بود که نوشت: از آنجایی که نه عمر نوح دارم و نه صبر ایوب و نه گنج قارون ، بنده فقط دلواپس زندگی و فراهم کردن امکانات یک زندگی ساده برای خانواده ام هستم و همین و بس.
کاربری با نام مهربان طوسی هم نوشت: من هم دلواپسم. دلواپس افراط و تفریط و عدم توجه به معیشت و منزلت معلم و...
بهرام کاربری بود که تاکید کرد که مخالفند باید بتوانند حرفشان را بزنند. او در عین حال نوشت:اما زیبایی قصه در این است که این ها براحتی به تریبون دست می یابند و سخنشان را بی کم و کاست می زنند.اگرچه دولت نیز موظف است پاسخ گوی ابهامات این توافق نامه باشد،ولی اغلب اینان بر روی موجی که خود ساخته اند حرف می زنند.
در مقابل امیر کاربری بود که دلواپس دولت است. او نوشت: ما هم دلواپسیم که این اعتدال گرا ها در دور بعد مذاکرات دیگر چه امتیازی مانده که بابت آن بتوان امتیاز بگیرند.
یک کاربر بی نام دلواپس گرانی های اخیر است و کاربر دیگری نگران سنگ اندازی منتقدان که به تعبیری وی« همه چیز رو خراب کنند.»
یک کاربر دیگر هم نوشت:دلواپس دست های پشت پرده ای است که نخواهند گذاشت این دولت کارش را بکند.

29212 

کد N265511