نظارت پارلمان برخی کشورها بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان سوریه با ارسال پیامی به رؤسای پارلمانهای برخی کشورهای دوست خواستار حضور آنها در روند انتخابات ریاست جمهوری سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، "محمد جهاد اللحام"  رئیس پارلمان سوریه با ارسال نامه ای به مجالس محلی سوریه و رؤسای پارلمانهای برخی کشورهای حامی سوریه از جمله روسیه و چین از آنها خواست که سوریه را در اجرای انتخابات ریاست جمهوری که در 13 خرداد برگزار خواهد شد، همراهی کنند.

این در حالی است که "ماجد خضره" سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی سوریه روز گذشته اعلام کرد: صلاحیت ماهر عبدالحفیظ حجار،حسان عبدالله النوری و بشار اسد تایید شده است.

به گزارش مهر، ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه از 22 آوریل تا یکم ماه مه انجام شده بود.منابع وابسته به دادگاه عالی قانون اساسی سوریه از بررسی اعتراضات نامزدهایی که رد صلاحیت شده اند ظرف سه روز پس از انتشار اسامی خبر داده بودند