روسیه: بحران اوکراین ثبات و صلح در اروپا را تهدید می کند

روسیه,اوکراین

تهران– ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: بحران اوکراین در نبود پاسخ مناسب جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور، ثبات و صلح در اروپا را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری ˈروماندی نیوزˈ سوئیس، مسکو با اشاره به نقض ˈگستردهˈ حقوق بشر در اوکراین که توسط ˈنیروهای ملی گرای افراطی و نئونازیˈ صورت می گیرد، جامعه جهانی را به ارایه پاسخ مناسب به این اقدامات با حفظ ˈبی طرفیˈ فراخواند.

وزارت امور خارجه روسیه همچنین اعلام کرد: بحران اوکراین عواقب مخربی برای ˈصلح، ثبات و توسعه دمکراتیک اروپاˈ خواهد داشت.

اروپام ** 9053**1485 **1010
کد N265200