دوشنبه و عشق آباد یک بیانیه مشترک و هشت سند همکاری امضا کردند

ترکمنستان

دوشنبه - ایرنا - در دیدار روز دوشنبه قربانقلی بردی محمد اف و امامعلی رحمان روسای جمهوری ترکمنستان و تاجیکستان و هیاتهای مذاکره کننده از دو کشور، هشت سند همکاری در زمینه های مختلف و یک بیانیه مشترک به امضا رسید.

به گزارش ایرنا دو رئیس جمهوری در کاخ ملت شهر دوشنبه وضع و دورنمای روابط دو کشور را بررسی و در باره مسائل داغ منطقه و جهان تبادل نظر کرده اند .

اجرای سریع خط راه آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستانˈ توسعه همکاری در حوزه حمل و نقل، همکاری اقتصادی، فرهنگی و صنعتی میان دو دولت برای سالهای 2014 تا 2016 ، همکاری میان مرکز ملی قانونگذاری ریاست جمهوری تاجیکستان و دانشکده دولت و حقوق ریاست جمهوری ترکمنستان، همکاری میان دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه دولتی مختومقلی ترکمنستان از مهمترین اسناد امضا شده بین دو کشور اعلام شد.

امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از توافقات حاصل شده در جریان سفر رسمی قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهوری ترکمنستان اظهار رضایت کرد و گفت: گسترش همکاریهای دوجانبه و چند جانبه را بررسی کردیم و در همه مسائل توافق نظر داشتیم.

رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که ˈما بر استفاده از امکانات موجود برای گسترش و تقویت همکاریهای تجارتی و اقتصادی بین دو کشور تاکید کردیم.

قربانقلی بردی محمد اف رئیس جمهوری ترکمنستان نیز رشد روابط دوشنبه و عشق آباد را خوب ارزیایی کرد و گفت که بین او و امامعلی رحمان دیدار سودمندی انجام شد بطوریکه که در کنار روابط و همکاریهای دوجانبه مسائل منطقه ای و بین المللی ازجمله وضع افغانستان نیز بررسی شد .

رئیس جمهوری ترکمنستان برای انجام سفر رسمی دو روزه، در راس هیات بلندپایه امروز دوشنبه وارد تاجیکستان شد.

پایه مناسبات بین جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان دو کشور آسیای مرکزی در 27 ژانویه سال 1993 با امضای پروتکل برقراری مناسبات دیپلماتیک گذاشته شد.

تاجیکستان هشت میلیون نفر جمعیت دارد، مجموع محصولات داخلی اش در سال 2013 چیزی بیشتر از هفت میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل ترکمنستان کشوری سرشار از نفت و گاز با آنکه کمی بیشتر از پنج میلیون نفر جمعیت دارد، حجم اقتصادی اش 54 میلیارد دلار برآورد شده است.

آساق**1663**1577
کد N265174