وزیر دادگستری ترکیه: دولت در معرض تهدید است

جماعت گولن

آنکارا- ایرنا- ˈبکر بوزداغˈ وزیر دادگستری ترکیه گفت : دولت ترکیه از سوی جماعت ˈگولنˈ در معرض تهدید قرار گرفته است.

وی امروز - دوشنبه - در گفت وگو با روزنامه ˈینی شفقˈ چاپ ترکیه با تاکید بر اینکه ماموران دولتی می بایست بر مبنای قوانین و منطبق با قانون اساسی نه انتساب به جماعات و یا گروه های مختلف وطایف خود را انجام دهند ، گفت : اگر یک مامور دولتی از محلی به جز آمران رسمی خود دستور بگیرد و آن دستورات را بجای آورد این یک تهدید بزرگ بوجود می آورد.

بوزداغ افزود: در چنین صورتی نمی توان از یک دولت قانونمند دمکراتیک سخن به میان آورد بلکه در این حالت ساختارها و دولت موازی که تهدید و خطری برای کشور است موضوع بحث خواهد بود.

بوزداغ افزود: مبارزه با گروه های موازی در داخل دولت منطبق با حقوق و در چارچوب قانونی صورت خواهد گرفت و هر کس که مرتکب جرم شده باشد در مقابل قانون حساب پس خواهد داد.

بوزداغ با وخیم توصیف کردن رخنه منسوبان جماعت گولن در دولت ترکیه گفت: پاکسازی آنان ادامه خواهد داشت و تهدیدی که متوجه امنیت ملی ترکیه است از میان برداشته خواهد شد.

در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا ازسوی پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد ، دولت ، جماعت نور به رهبری فتح الله گولن مخالف آمریکانشین این کشور را مسوول دانست.

خاورم**2012** 230 *1446
کد N265076