ظریف به اسپانیا می رود 

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان هفته آینده در ادامه سفر به اتریش که برای حضور در مذاکرات ایران و 1+5 صورت خواهد گرفت از وین عازم مادرید خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان که هفته آینده برای شرکت در مذاکرات ایران و 1+5 در وین عازم اتریش خواهد شد ، قرار است در ادامه سفر خود به اتریش راهی اسپانیا شود. 

بر اساس این گزارش ، محمد جواد ظریف در رأس تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان  23 اردیبهشت ماه به منظور برگزاری چهارمین دور مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در گام نهایی به وین سفر می کند . 

در این دور از مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 وارد نگارش متن نهایی توافق خواهند شد .

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر به وین در راستای مذاکرات دو جانبه و همچنین برگزاری نشستی در ادامه سفر به وین راهی مادرید خواهد شد . 

سفر وزیر امور خارجه به اسپانیا سفری کوتاه خواهد بود.